Badania

Legalizacja nie prowadzi do nadużywania innych substancji

Opublikowany: 31 stycznia, 2023 godz. 4:44 pm przez / No Comments

W opublikowanym na początku stycznia badaniu naukowcy wskazują, że legalizacja marihuany rekreacyjnej nie prowadzi to do nadużywania przez dorosłych innych substancji, w tym twardych narkotyków.

Teoria o związku marihuany z tzw. gateway drug pojawiła się w latach 70. XX wieku

Teoria ta sugeruje, że marihuana i alkohol to „miękkie narkotyki/używki”, które są łatwe do zdobycia – zwłaszcza dla nastolatków – i że ich używanie prowadzi do sięgania po „twarde narkotyki”, takie jak  kokaina, heroina, a finalnie do uzależnienia od nich.


SZUKASZ LEKARZA KONOPNEGO?
ZNAJDZIESZ GO NA

anandamed.pl

Kwalifikacja do terapii od 50 zł
E-RECEPTA od 100 zł
Konsultacja od 150 zł


Od dawna marihuana jest przedstawiana w ten sposób, m.in. po to, aby spowolnić wszelkie działania legalizacyjne, ale najnowsze badanie pomaga obalić fałszywą narrację na temat marihuany i stanowi poparcie działań na rzecz legalizacji.

Naukowcy nie znaleźli żadnego potwierdzenia teorii o występowania szkód, o które ludzie martwią się w związku z legalizacją marihuany. Ich zdaniem z punktu widzenia zdrowia publicznego wyniki przeprowadzonego badania są uspokajające.

legalizacja marihuany

Legalizacja marihuany nie zwiększa nadużywania innych substancji

Opierając się na danych z trwających dwie dekady badań na University of Colorado i The University of Minnesota, w badaniu wzięło udział ponad 4000 bliźniąt — 40% pochodzących ze stanu USA, w którym marihuana rekreacyjna jest legalna (Kolorado) i 60% ze stanu bez legalnej marihuany (Minnesota).

„Wykorzystanie bliźniąt w badaniu kontroluje szeroki zakres zmiennych, w tym wiek, pochodzenie społeczne, wczesne życie rodzinne, a nawet dziedziczenie genetyczne.” – powiedział autor badania John Hewitt

Uczestnicy byli badani w dwóch różnych momentach: przed 2014 rokiem – kiedy w Kolorado po raz pierwszy otwarto przychodnie – i później. Analizy prowadzono pod kątem używania alkoholu, tytoniu, konopi indyjskich i nielegalnych substancji, a także zdrowia psychicznego.

„W przypadku używania konopi indyjskich na niskim poziomie, co dotyczyło większości osób dorosłych, legalizacja nie wydaje się zwiększać ryzyka zaburzeń związanych z używaniem różnych substancji.” – powiedział współautor, dr Christian Hopfer

Dotyczy to zarówno konopi indyjskich, jak i innych substancji. Badanie nie wykazało również związku między legalizacją a problemami poznawczymi, psychologicznymi, społecznymi, w związkach lub finansowymi u poszczególnych osób.

Dodatkowo stwierdzono, że zapobieganie i interwencja w przypadku nadużywania konopi indyjskich powinny być ukierunkowane na czynniki ryzyka, takie jak historia nadużywania w rodzinie, zaburzenia zdrowia psychicznego itp., a nie na ograniczaniu dostępności konopi indyjskich dla wszystkich.

Dlaczego to badanie jest istotne?

Badanie było ograniczone pod pewnymi względami, ponieważ skupiało się tylko na osobach z Minnesoty i Kolorado, a 92% uczestników było rasy białej. Ponadto, zgodnie z badaniem, uczestnicy charakteryzowali się niskim poziomem używania substancji i dysfunkcji psychospołecznych.

Nie zmienia to jednak faktu, że jego wyniki wpływają na to, że teoria jakoby marihuana prowadziła do sięgania po twarde narkotyki jest stopniowo obalana. To z kolei może przyczynić się do legalizacji konopi indyjskich na całym świecie.

Jednocześnie wraz z dalszą legalizacją pojawiają się regulacje prawne nakazujące m.in testowanie produktów konopnych, co jest niezbędnym krokiem w celu zapewnienia bezpieczeństwa konsumenta, który wie co dany produkt zawiera. Legalizacja prowadzi również do dalszych badań nad rośliną, aby pełniej zrozumieć jej zalety i skutki działania.


Źródło: leafly.com

Sandra Jurkiewicz
Latest posts by Sandra Jurkiewicz (see all)