joe biden
Wiadomości

Joe Biden ułaskawia skazanych za posiadanie marihuany

Opublikowany: 7 października, 2022 godz. 12:47 pm przez / No Comments

Prezydent Joe Biden ułaskawia tysiące osób skazanych prawem federalnym za posiadanie marihuany, nakazując jednocześnie przegląd przepisów. 

Joe Biden wydał oświadczenie

“Są tysiące osób skazanych za posiadanie marihuany, którym w rezultacie można odmówić pracy, mieszkania lub możliwości edukacyjnych. Ułaskawienie zdejmie z nich ten ciężar.” – powiedział Prezydent 

Ułaskawione nie zostaną osoby, które nie były obywatelami USA i przebywały nielegalnie w kraju w momencie ich aresztowania.


SZUKASZ LEKARZA KONOPNEGO?
ZNAJDZIESZ GO NA

anandamed.pl

Kwalifikacja do terapii od 50 zł
E-RECEPTA od 100 zł
Konsultacja od 150 zł


W najbliższych dniach Biuro prokuratora ds. ułaskawienia Departamentu Sprawiedliwości wdroży formalny proces wydawania ułaskawionym osobom zaświadczenia o ułaskawieniu.

połknął skręta

Prezydent zlecił przegląd przepisów

Oprócz ułaskawienia tysięcy osób, Prezydent USA ogłosił, że polecił Sekretarzowi Zdrowia i Opieki Społecznej Xavierowi Becerrze i Prokuratorowi Generalnemu Merrickowi Garlandowi przegląd klasyfikacji marihuany zgodnie z federalnymi przepisami antynarkotykowymi.

Joe Biden zauważył, że marihuana jest obecnie substancją stawianą na równi z heroiną i LSD. Takie rozwiązanie Prezydent uznaje za bezsensowne.


Źródło: cnbc.com

Sandra Jurkiewicz
Latest posts by Sandra Jurkiewicz (see all)