CBD GVHD
Choroby A-Z

Olej CBD i GVHD – choroba poprzeszczepowa szpiku

Opublikowany: 3 sierpnia, 2021 godz. 11:11 am przez / No Comments

Dr Sari Prutchi Sagiv z Kalytera Therapeutics Inc. zrewolucjonizowała leczenia przeszczepu przeciwko gospodarzowi (GVHD). Na etapie klinicznym uzyskała jedyne na świecie patenty obejmujące zastosowanie kannabidiolu CBD w zapobieganiu i leczeniu choroby GVHD – przeszczep przeciwko gospodarzowi.

Rozwój procedur przeszczepu szpiku kostnego jest powszechnie uważany za jedno z największych zwycięstw w wojnie z chorobami krwi. Zdecydowana większość biorców przeszczepu szpiku kostnego to pacjenci z różnymi postaciami nowotworów krwi, takimi jak białaczka, chłoniak lub szpiczak mnogi. Przeszczep szpiku kostnego, prawdziwy przełom – zwiększył przeżywalność niektórych nowotworów krwi z prawie 0% do ponad 85%.


SZUKASZ LEKARZA KONOPNEGO?
ZNAJDZIESZ GO NA

anandamed.pl

Kwalifikacja do terapii od 50 zł
E-RECEPTA od 100 zł
Konsultacja od 150 zł


Przeszczep szpiku – zagrożenia

Niestety jednak pacjenci otrzymujący przeszczep szpiku kostnego są narażeni na wysokie ryzyko wystąpienia choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD), zagrażającej życiu powikłaniu, które występuje, gdy przeszczepione komórki od dawcy – przeszczepu – identyfikują biorcę przeszczepu – gospodarza – jako obcy. Podczas przeszczepu biorca otrzymuje również limfocyty T od dawcy, które są niezbędne, ponieważ zmniejszają stanowczo ryzyko odrzucenia przeszczepu przez biorce.

GVHD występuje, gdy przeszczepione komórki dawcy atakują narządy pacjenta, w tym skórę, przewód pokarmowy, wątrobę, płuca i oczy.

krew-i-limfocyty-T, CBG GVHD

Może to nastąpić od zaledwie kilku dni (w przypadku ostrej GVHD) do miesięcy lub lat (w przypadku przewlekłej GVHD) po zabiegu przeszczepienia komórek krwiotwórczych (HCT).

Śmiertelność z powodu ostrej GVHD jest bardzo wysoka – w przypadku GVHD stopnia 4 wynosi ponad 90%. Zdecydowanie pozytywna wstępna odpowiedź pacjentów na CBD w zapobieganiu i leczeniu GVHD wykazana we wczesnych badaniach, może być kluczem do znacznego zmniejszenia częstości występowania takich reakcji poprzeszczepowych.

Choć może to zabrzmieć zaskakująco, obecnie nie ma zatwierdzonych przez FDA terapii zapobiegania lub leczenia ostrej GvHD.

Zwrot w leczeniu

Dr-Sari-Prutchi-SagivDr Sari Prutchi Sagiv wraz z grupą badaczy z Kalytera Therapeutics opracowała farmakologiczny kannabidiol CBD do leczenia poważnych chorób poprzeszczepowych oraz leczenia bólu. Specjalistyczna wiedza firmy w zakresie opracowywania leków i własność intelektualna stawiają ją na czele w opracowywaniu leków na bazie CBD do szeregu ważnych i niezaspokojonych potrzeb medycznych. Obecnie program działania koncentruje się głównie na ograniczaniu częstości występowania i łagodzenia skutków GVHD po przeszczepie szpiku kostnego.

Kalytera-TherapeuticsGłówny program Kalytera Therapeutics obejmuje wykorzystanie CBD w celu zapobiegania i leczenia GVHD. Firma znajduje się na zaawansowanym etapie badań klinicznych. Kalytera Therapeutics prowadzi trwające otwarte badanie kliniczne fazy 2 w celu oceny profilu farmakokinetycznego, bezpieczeństwa i skuteczności CBD w zapobieganiu ostrej GVHD. Z obiecującymi wstępnymi wynikami zbliżają się do końca. Zakończono także serię badań fazy 1 zleconych przez FDA, takich jak wpływ przyjmowania pokarmu na wchłanianie doustne CBD.

Na tym etapie Kalytera Therapeutics jest gotowa zaplanować spotkanie z FDA w celu omówienia możliwości rozpoczęcia kluczowego badania jeszcze w tym roku.

Kalytera Therapeutics otrzymało również oznaczenie Fast Track, aby pomóc w opracowaniu leków na ciężkie i zagrażające życiu choroby oraz zaspokajać potrzeby medyczne. Ten certyfikat dla produktów CBD może przyśpieszyć proces zatwierdzenia ich przez FDA jako lek na GVHD.

Leczenie CBD

W trzecim badaniu, które przeprowadzono w celu leczenia już chorych pacjentów, 10 pacjentów z ostrym GVHD, którzy byli oporni na standardowe leczenie sterydami w wysokich dawkach (tylko 60% pacjentów odpowiada na leczenie pierwszego rzutu sterydami w wysokich dawkach), podawano dzienne dawki CBD przez okres do trzech miesięcy. Uderzające jest to, że dziewięciu z 10 pacjentów włączonych do badania odpowiedziało na leczenie, siedmiu z nich osiągnęło całkowitą remisję GVHD, a dwóch kolejnych uzyskało prawie całkowitą remisję objawów.

Raphael Mechoulam - GVHD

Wyniki te są imponujące, jeśli weźmiemy pod uwagę, że 12-miesięczna śmiertelność wśród pacjentów z GVHD stopnia 3 i stopnia 4, którzy nie reagują na sterydy, przekracza odpowiednio 60% i 80%. Rzeczywiście, te wstępne wyniki wypadają korzystnie w porównaniu z wynikami historycznej grupy kontrolnej – 29 pacjentów z opornymi na steroidy stopniami 3 i 4 GVHD, wśród których 26 pacjentów zmarło z powodu GvHD i jej powikłań.

30 dni po przeszczepie

Obecnie wdrażany program Kalytera opiera się na wcześniejszych badaniach klinicznych, które wykazały wybitne wstępne wyniki w zapobieganiu chorobie poprzez doustne podawanie pacjentom CBD. W pierwszym badaniu 48 pacjentów otrzymywało CBD przez siedem dni przed zabiegiem przeszczepu szpiku kostnego, a następnie przez 30 dni po przeszczepie, w przeciwieństwie do grupy 101 historycznych kontroli, którzy otrzymywali zwykłą profilaktykę GVHD i byli leczeni na tym samym oddziale BMT przez ten sam zespół medyczny.

Co zaskakujące, wyniki wykazały, że żaden z 48 pacjentów nie rozwinął ostrej GVHD w ciągu pierwszych 30 dni leczenia CBD, podczas gdy historyczna grupa kontrolna zaczęła rozwijać ostrą GVHD od 9 do 137 dnia po przeszczepie.

W grupie leczonej CBD częstość ostrej GVHD stopnia 2 do stopnia 4 w dniu 100 wynosiła 12,1%, w porównaniu z 46% przypadkami w grupie kontrolnej. Odsetek ciężkiego stopnia 3 do stopnia 4 wynosił 5% w grupie CBD, w porównaniu do 10% w grupie kontrolnej. Równie ważne jest odkrycie, że CBD było również bezpieczne i dobrze tolerowane, bez poważnych zdarzeń niepożądanych. Jest to zgodne z danymi dotyczącymi bezpieczeństwa wcześniej podawanymi CBD podawanymi ludziom, nawet w przypadku trzy do czterech razy wyższych dawek, a nawet w przypadku przyjmowania przez dłuższy czas.


Potrzebujesz CBD w wysokim stężeniu?
Sięgnij po wysokiej jakości,
certyfikowane ekstrakty BioHemp

W ofercie sklepu BioHemp.pl znaleźć można dwa rodzaje Ekstraktu CBD Synergia, które różnią się stężeniem kannabidiolu. Do wyboru jest ekstrakt 30% i 50%. Każdy z nich został wytworzony z kwiatów konopi siewnych Cannabis Sativa L. metodą ekstrakcji CO2. Rośliny wykorzystywane do produkcji ekstraktów uprawiane są na terenie Polski w sposób organiczny, bez użycia pestycydów i środków chemicznych. Co więcej charakteryzują się wysoką zawartością kannabinoidów, terpenów i flawonoidów. Cały proces produkcji Ekstraktów CBD Synergia przebiega z zachowaniem najwyższych standardów począwszy od siewu nasion, poprzez zbiór plonów, ich przetwarzanie, aż po pakowanie i dystrybucję produktu końcowego.


100 dni po przeszczepie

W świetle tych zachęcających wyników początkowych postanowiono przetestować skuteczność przedłużonego leczenia obejmującego 100 dni: przedział czasowy, w którym zwykle występuje ostra GVHD. W drugim badaniu 10 pacjentom podano CBD w tej samej dawce, rozpoczynając od siedmiu dni przed zabiegiem przeszczepu szpiku kostnego do 100 dni po przeszczepie. Nie zaobserwowano tu również żadnych problemów związanych z bezpieczeństwem i tylko u jednego pacjenta, reprezentującego 8% grupy leczonej CBD, rozwinęła się ostra GVHD; w porównaniu z 46% zapadalnością w tej samej instytucji w historycznej grupie 101 pacjentów opisanych powyżej. Dzieje się tak pomimo faktu, że większość pacjentów (10 na 12) otrzymała komórki macierzyste od niepowiązanych dawców, w tym pięciu pacjentów, którzy otrzymali komórki macierzyste od niedopasowanych dawców, co normalnie zwiększyłoby ich ryzyko rozwoju GVHD.

CBD-GVHD

Na półmetku okresu obserwacji wynoszącego 13 miesięcy nadal żyło sześciu pacjentów. Dwóch pacjentów zmarło z powodu nawrotów białaczki, a dwóch zmarło z powodu powikłań zakaźnych związanych z GVHD. Nie stwierdzono zgonów pacjentów związanych z leczeniem CBD.

Rokowania

Program terapeutyczny firmy zapewnia rozwiązania niezaspokojonych potrzeb medycznych. Imponujące doświadczenie grupy badawczej niewątpliwie przełoży się na komfort życia i znacząco ograniczy spory odsetek zgonów z powodu chorób poprzeszczepowych, zwłaszcza GVHD.


Źródło:

  • Moshe Yeshurun, Ofer Shpilberg, Corina Herscovici, Liat Shargian, Juliet Dreyer, Anat Peck, Moshe Israeli, Maly Levy-Assaraf, Tsipora Gruenewald, Raphael Mechoulam, Pia Raanani, Ron Ram, “Cannabidiol for the Prevention of Graft-versus-Host-Disease after Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation: Results of a Phase II Study” in “Biology of Blood and Marrow Transplantation” 21 (2015), page 1770-1775.
  • Morales P, Reggio PH, Jagerovic N. An Overview on Medicinal Chemistry of Synthetic and Natural Derivatives of Cannabidiol. Front Pharmacol. 2017 Jun 28;8:422. doi: 10.3389/fphar.2017.00422. PMID: 28701957; PMCID: PMC5487438,
  • Bruni N, Della Pepa C, Oliaro-Bosso S, Pessione E, Gastaldi D, Dosio F. Cannabinoid Delivery Systems for Pain and Inflammation Treatment. Molecules. 2018 Sep 27;23(10):2478. doi: 10.3390/molecules23102478. PMID: 30262735; PMCID: PMC6222489,
  • Graft versus Host Disease (GVHD) Program by Kalytera Therapeutics.
Latest posts by Daniel Kabala (see all)