Komisja Europejska ustanowiła limity THC dla żywności
Wiadomości z Polski

Komisja Europejska ustanowiła limity THC dla żywności

Opublikowany: 18 marca, 2022 godz. 5:35 am przez / No Comments

Na podstawie pozytywnej opinii Stałego Komitetu ds. Środków Spożywczych, Komisja Europejska znowelizowała rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 odnoszące się do najwyższych dopuszczalnych poziomów THC w oleju z nasion konopi i produktach z nich otrzymanych. Ustalone limity THC dla żywności będą obowiązywały we wszystkich państwach członkowskich.

Nowe limity zawartości THC w żywności z konopi

Poziomy delta-9 THC w oleju z nasion konopi mają zostać ustalone na poziomie 7,5 mg/kg, podczas gdy poziom THC w suchej żywności konopnej, m.in. w łuskanych nasionach konopi, mące, czy białku konopnym, będą wynosić 3,0 mg/kg.


SZUKASZ LEKARZA KONOPNEGO?
ZNAJDZIESZ GO NA

anandamed.pl

Kwalifikacja do terapii od 50 zł
E-RECEPTA od 100 zł
Konsultacja od 150 zł


Do tej pory dopuszczalna zawartość THC w produktach spożywczych pochodzących z konopi nie była doprecyzowana. Główny Inspektorat Sanitarny oceniając bezpieczeństwo danego produktu spożywczego z konopi każdorazowo opierał się na dziennej ostrej dawce referencyjnej THC (1 mikrogram na 1 kg masy ciała) rekomendowanej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności.

Niestety, system ten nie był pozbawiony wad. Po pierwsze, w przypadku żywności kontrola dziennej spożywanej dawki jest trudna nie mając możliwości przewidzenia ile porcji produktu w ciągu dnia przyjmie konsument. Po drugie, rekomendacje nie mają charakteru prawnie wiążącego, a zatem producent nie miał pewności, w jaki sposób nowy produkt wprowadzany na rynek zostanie oceniony pod względem bezpieczeństwa. Dodatkowo, różne kraje Unii Europejskiej w odmienny sposób to praktykowały, co dodatkowo ograniczało możliwość handlu na rynkach unijnych.

Komisja Europejska ustanowiła limity THC dla żywności

Europejskie Stowarzyszenie Konopi Przemysłowych wnosiło o wyższe limity THC dla żywności z konopi

EIHA podchodziło do tematu ambitnie i zabiegało o podniesienie limitu delta-9 THC dla wszystkich produktów spożywczych z konopi do 10 mg/kg. Stowarzyszenie powoływało się m.in. na liczne badania naukowe przeprowadzone w 2017 roku.

Według ekspertów Stowarzyszenia takie limity postawiły by producentów Europy na równi z innymi krajami. W Kanadzie limit 10 mg/kg obowiązuje zarówno oleje jak i suchą żywność z konopi. W Australii i Nowej Zelandii jest to odpowiednio 10 mg/kg i 5 mg/kg, a w Szwajcarii, która nie jest członkiem UE, 20 mg/kg i 10 mg/kg.

Niepewność pomiaru

Laboratoria przeprowadzające analizy na potrzeby kontroli urzędowych muszą przestrzegać zasad określania niepewności pomiaru – która może wynosić od 40 do 50% – i są zobowiązane do uwzględniania tych poziomów w swoich sprawozdaniach.

Oznacza to, że chociaż Komisja Europejska odmówiła oficjalnego określenia wartości niepewności pomiaru, wspomniane wcześniej artykuły spożywcze z konopi zawierające między 4,2–4,5 mg/kg w przypadku produktów suchych i między 10,50 – 11,25 mg/kg w przypadku oleju, będą dostępne na rynku.

„Prawodawstwo wyraźnie stwierdza, że ​​produkt jest niezgodny tylko wtedy, gdy ponad wszelką wątpliwość przekracza maksymalny poziom plus odpowiadającą mu niepewność pomiaru.” – wyjaśnia Europejskie Stowarzyszenie Konopi Przemysłowych

Koniec niepewności?

„Pomimo tego, że w nowych przepisach nie zajęto się konkretnie niepewnością pomiaru, ustanowienie standardów THC w końcu kładzie kres fragmentacji rynku wewnętrznego i najprawdopodobniej da dalszy bodziec do inwestycji w tym sektorze.” – twierdzi EIHA

Daniel Kruse, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Konopi Przemysłowych zauważa, że niespójności między 27 państwami członkowskimi UE utrudniają handel, a czasem całkowicie go blokują.

„Te obowiązujące w całej UE maksymalne poziomy bardzo pomogą naszym członkom i wszystkim podmiotom z branży spożywczej, które chcą pracować z produktami uzyskanymi z nasion konopi.”  – powiedział Kruse

Nowe wartości będą obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej 20 dni po opublikowaniu rozporządzenia i jego załączników w Dzienniku Urzędowym.

Wszystkie państwa członkowskie będą musiały przestrzegać wspólnych wartości, dbając o spójność w całej UE i tworząc stabilny rynek dla inwestorów.

Zainteresowane strony będą miały czas na przygotowanie się do nowych przepisów i będą mogły sprzedać swoje istniejące zapasy w okresie przejściowym, zanim wejdą w życie nowe przepisy.

badania laboratoryjne suszu konopnego lub innych produktów konopnych

Jesteś przedsiębiorcą? Zleć badanie laboratoryjne suszu lub innych produktów konopnych

Przeprowadzenie badań laboratoryjnych suszu i innych produktów konopnych potwierdzają doskonałą jakość i gwarantuje spełnienie wymogów prawnych. Badania są certyfikowane i wykonywane w profesjonalnym laboratorium. Wyniki są autentyczne, a wszystkie informacje poufne.

Jeśli nie jesteś pewien swojego produktu, sprawdź jego skład zlecając badanie w profesjonalnym laboratorium analiz konopi. Dzięki takim analizom będziesz miał 100% pewność względem legalności i jakości produktów konopnych.


Źródło: hemptoday.net, portalspozywczy.pl

Sandra Jurkiewicz
Latest posts by Sandra Jurkiewicz (see all)