Badania

Zespół jelita drażliwego – Konopie i olejki CBD

Opublikowany: 4 września, 2020 godz. 12:54 pm przez / No Comments

Wyniki najnowszych badań dają naukowcom dowody, że konopie indyjskie mogą być pomocne w leczeniu objawów związanych z zespołem jelita drażliwego – IBS. Jedno z takich badań zostało zaprezentowane online przez  Digestive Disease Week. W badaniu tym jego autorzy przyjrzeli się korelacji marihuany i IBS oraz liczbie ponownej hospitalizacji pacjentów spowodowanej objawami choroby.

Autorzy badania wysnuli teorię, że spożywanie konopi indyjskich może łagodzić objawy IBS. Korzystając z danych Agency for Healthcare Research and Quality z 2016 roku wykazali, że wskaźniki readmisji w ciągu 30 dni były wyższe o 12,7% u pacjentów, którzy nie używali konopi indyjskich, a u pacjentów, którzy używali konopi o 8,1%. Zebrane dane pozwoliły wykazać także, że hospitalizacja pacjentów spożywających konopie indyjskie była mniej kosztowna.


SZUKASZ LEKARZA KONOPNEGO?
ZNAJDZIESZ GO NA

anandamed.pl

Kwalifikacja do terapii od 50 zł
E-RECEPTA od 100 zł
Konsultacja od 150 zł


Póki co, niewiele badań zostało przeprowadzonych w odniesieniu do konopi indyjskich i zespołu jelita drażliwego. Jednak było kilka wstępnych, w których skupiano się na układzie endokannabinoidowym i na tym w jaki sposób kannabinoidy mogą wpływać na układ pokarmowy.

Układ endokannabinoidowy, konopie i IBS

Tegoroczny przegląd opublikowany w Complementary Therapies in Medicine ukazuje rolę jaką może pełnić układ endokannabinoidowy w przebiegu zespołu jelita drażliwego. Jego autorzy podkreślają jednak, że wciąż badań jest zbyt mało by wysnuć jednoznaczne wnioski. Są zdania, że dopóki marihuana w wielu krajach pozostaje nielegalna luki w wiedzy nie uda się wypełnić. Naukowcy potrzebują możliwości prowadzenia badań na ludziach, aby dokładnie określić w jaki sposób konopie indyjskie oddziałują na organizm ludzki w przypadku zespołu jelita drażliwego. Dalsze badania pozwoliłyby także wyjaśnić skuteczność, określić dawkowanie i profil bezpieczeństwa zastosowania kannabinoidów.

Konopie – leczenie w przypadku IBS vs. IBD

Chociaż jak wspomniano wcześniej – niewiele badań naukowych przeprowadzono w odniesieniu do zespołu jelita drażliwego to w przypadku IBD, czyli nieswoistego zapalenia jelit, sytuacja wygląda nieco inaczej. IBD nieco różni się od IBS. Jednak autorzy przeglądu opublikowanego w Complementary Therapies in Medicine uważają, że jest wystarczająco dużo podobieństw, aby niektóre wyniki badań nad IBD mogły posłużyć w leczeniu pacjentów z IBS.

Zespół jelita drażliwego jest raczej zaburzeniem niż chorobą. Objawy obejmują przewlekły ból brzucha, zaparcia, gazy, wzdęcia i nudności. IBS nie wywołuje jednak stanu zapalnego w jelicie. Z kolei niektórzy pacjenci z IBD doświadczają objawów IBS. Wiemy, że receptory kannabinoidowe są obficie umiejscowione w komórkach przewodu pokarmowego. Można zatem stwierdzić, że po ich aktywacji za pomocą kannabinoidów nastąpi złagodzenie objawów.

Badanie przeprowadzone na zwierzętach, którego wyniki zostały opublikowane w Inflammatory Bowel Diseases w 2009 roku wykazało, że aktywacja receptorów CB2 chroni przed zapaleniem okrężnicy, a zatem stanem, w którym występuje również zapalenie błony śluzowej jelita grubego. Ciekawe wyniki badań zostały opublikowane także w 2014 roku. Naukowcy wykazali że spożywanie konopi indyjskich może pomóc złagodzić objawy IBD. Jednak niespodziewanie doszli do wniosku, że konopie indyjskie mogą powodować problemy u pacjentów cierpiących na chorobę Leśniowskiego-Crohna. Autorzy zaczerpnęli wyniki z ankiety przeprowadzonej wśród pacjentów przyjętych do poradni gastroenterologicznej Uniwersytetu w Calgary. W ramach kolejnego z opublikowanych w 2014 roku badań naukowcy dowiedli, że spożywanie konopi indyjskich może pomóc złagodzić objawy nieswoistego zapalenia jelit.  Jedno z ostatnich opublikowanych badań (w 2019 roku) wykazało, że CBD i palmitoiloetanoloamid – endogenny amid kwasu tłuszczowego – może zmniejszać przepuszczalność przewodu żołądkowo-jelitowego wywołaną stanem zapalnym.

konopie IBS

Przyszłość konopi w leczeniu objawów IBS

Z objawami zespołu jelita drażliwego zmaga się coraz większa część populacji. Objawy IBS częściej występują u osób narażonych na nadmierny stres. Niestety są dokuczliwe i zakłócają codzienne, normalne funkcjonowanie. Nie ma jednolitego i zawsze skutecznego planu leczenia. W rzeczywistości przyczyny IBS wciąż pozostają dla nauki niejasne, przez to leczenie objawów bywa trudne i wiąże się z przyjmowaniem wielu różnych leków, a w wielu przypadkach także z korzystaniem z pomocy psychologa.

Jak dotąd nauka odkryła, że objawy IBS mogą wystąpić w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne. Te odpowiedzi powodują skurcze w przewodzie pokarmowym i nieregularne wzorce ruchliwości okrężnicy. Naukowcy są przekonani, że zdrowy układ endokannabinoidowy utrzymuje homeostazę w organizmie. Oznacza to, że dalsze badania nad jego wpływem na układ pokarmowy mogą dostarczyć więcej odpowiedzi. Jednak dopóki nie przeprowadzi się większej liczby randomizowanych, podwójnie ślepych badań z udziałem ludzi zmagających się z IBS, wnioski pozostaną niejednoznaczne.


Bibliografia:

  • Activation of the Cannabinoid 2 Receptor (CB2) Protects Against Experimental Colitis
  • Palmitoylethanolamide and Cannabidiol Prevent Inflammation-induced Hyperpermeability of the Human Gut In Vitro and In Vivo-A Randomized, Placebo-controlled, Double-blind Controlled Trial
  • Cannabis Use Provides Symptom Relief in Patients with Inflammatory Bowel Disease but Is Associated with Worse Disease Prognosis in Patients with Crohn’s Disease
  • Endocannabinoid system in irritable bowel syndrome and cannabis as a therapy

Źródło: rxleaf.com


Sandra Jurkiewicz
Latest posts by Sandra Jurkiewicz (see all)