Badania

Olejek CBD może uleczyć bezsenność i stany lękowe

Opublikowany: 25 lipca, 2019 godz. 5:37 am przez / No Comments

Olejek CBD i bezsenność oraz stany lękowe. Niedawno ukazało się badania naukowe, które może dać nadzieję wszystkim cierpiącym na bezsenność i stany lękowe. Te dwa schorzenia należą do najczęściej występujących w całej populacji, a ich liczba ludzi cierpiących na nie rośnie z każdym rokiem.

Czy olejek CBD pomoże na bezsenność i stany lękowe?

Autorzy badania, Scott Shannon (lekarz), Nicole Lewis (naturopata), Heather Lee (psychiatra) i Shannon Hughes (profesor na Uniwersytecie Kolorado) zbadali grupę 72 pacjentów cierpiących na bezsenność i stany lękowe.


BEZPŁATNE KONSULTACJE KONOPNE
WPROWADZENIE DO TERAPII

dostępne przez liveczat lub pod nr tel.+ 48 574 942 179

Podczas badania pacjenci cały czas pozostawali pod opieką lekarzy i przyjmowali przepisane wcześniej leki, a dodatkowo CBD w indywidualnie dostosowanej dawce. Każdy z nich został podany ocenie za pomocą używanej w psychiatrii skali zaburzeń i ta ocena była powtarzana co miesiąc

Poprawa u znaczącej większości pacjentów

Co ciekawe, już w trakcie pierwszego miesiąca zanotowano poprawę u 79% pacjentów cierpiących na stany lękowe.U 67% pacjentów poprawiła się jakość snu. Wszyscy pacjenci z wyjątkiem trzech (4% badanych) dobrze tolerowali CBD.

“Na uwagę zasługuje wielka zaleta CBD, jaką jest bezpieczeństwo stosowania. Nie zanotowano żadnych przypadków śmiertelnego przedawkowania któregokolwiek z cannabinoidów i poza zastrzeżeniami związanymi z nadużywaniem, liczba poważnych przeciwwskazań jest bardzo ograniczona” – czytamy w badaniu.

Potrzeba dalszych badań naukowych

Badacze wyraźnie boleją nad tym, jak obecnie jest jeszcze bardzo mało badań klinicznych konopi jeśli chodzi o zaburzenia psychiczne.

“Biorąc pod uwagę obiecujący profil biochemiczny, fizjologiczny i dane z przedklinicznych badań CBD, zaskakujący jest brak badań klinicznych z użyciem losowej próby i innych formalnych badań klinicznych w dziedzinie psychiatrii.” 

CBD i bezsenność

Olejek CBD bezpieczne w stosowaniu

Autorzy są przekonani co do bezpieczeństwa stosowania CBD, a nawet co do potencjalnej przewagi nad innymi lekami stosowanymi w leczeniu stanów lękowych.

“W naszym badaniu nie znaleźliśmy żadnych dowodów na istnienie przeciwskazań co do bezpiecznego stosowania CBD, które mogłoby być przeszkodą dla dalszych badań. W naszej ocenie, CBD wydaje się być lepiej tolerowane niż powszechnie stosowane leki psychiatryczne”.

źródło: The Permanente Journal
grafika: bbc

  

Alan Mazur